แก้ไขการเชื่อมฐานข้อมูล

  • โฟลเดอร์ include
  •   :::  Dbconn_hos

  • โฟลเดอร์ includes
  •   ::: config

      ::: Dbconn