วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งความสุข มีมาตรฐานบริการเชิงรุก มุ่งสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน

ประวัติโรงพยาบาลหนองบุญมาก / เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ / วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 

 

เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่ : 198 หมู่ 4 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410

เบอร์โทรศัพท์ : 044330105-6 เพจ :facebook